<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1637338983186602&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

5 redenen om nu al werk te maken van een mobiliteitsaanpak

29 nov 2016, SD Worx

De regering timmert aan een wettelijk kader voor het mobiliteitsbudget. Daarmee bepaalt een werknemer zelf welk type vervoer of welke combinatie van mogelijkheden hij gebruikt voor zijn woon-werkverkeer. In dit artikel leest u over een beloftevol proefproject rond het mobiliteitsbudget, de praktische roadblocks én lijsten we vijf redenen op waarom innovatieve werkgevers nu al werk maken van een mobiliteitsaanpak.

Met het proefproject ‘Intelligent Mobiliteitsbudget’ van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) maakten 123 werknemers uit 12 verschillende ondernemingen gedurende 6 à 12 maanden gebruik van een theoretisch mobiliteitsbudget dat ze vrij konden besteden aan (bedrijfs)wagen, openbaar vervoer, fiets, deelfietsen, deelauto’s, taxi ...

Na de testperiode (die afliep in juni 2016) bleek onder meer dat:

 • 45% van de deelnemers zich anders verplaatst. De wagen blijft het belangrijkste vervoermiddel maar de alternatieven worden vaker gebruikt.
 • 2/3e van de deelnemers het mobiliteitsbudget aanraadt bij andere werknemers;
 • 39% zijn vervoerswijze zou veranderen als het ongebruikte deel van het mobiliteitsbudget wordt uitbetaald.

Praktische 'roadblocks'

Overtuigende cijfers, en toch sleutelen relatief weinig ondernemingen aan hun mobiliteitsaanpak. Een aantal praktische hindernissen steken stokken in de wielen:

 • de complexe juridische regels;
 • het omslachtige dagelijkse, administratieve beheer;
 • de loonkost voor u als werkgever neemt toe;
 • werknemers die hun bedrijfswagen inruilen snijden in het huidige systeem financieel in hun vel.

Het goede nieuws: de regering timmert volop aan een fiscaal-wettelijk kader, dat het mobiliteitsbudget vrije baan moet geven en extra aantrekkelijk maken. Belangrijk daarbij is het budgetneutrale karakter voor werkgever én werknemer.

 

Waarom vandaag al starten met een mobiliteitsaanpak of -budget

In afwachting van het wettelijke kader hoeft u ondertussen de ongemakken van de mobiliteitsknoop niet te ondergaan. Ondernemingen die mobiliteit als een strategische keuze zien, zetten nu al in op een combinatie van groenere (en dus fiscaal meer voordelige) bedrijfswagens, (elektrische) bedrijfsfietsen of systemen van autodelen of carpoolen. Sommige vooruitstrevende organisaties bieden binnen een beleid rond flexibel verlonen medewerkers vandaag al de kans om met een mobiliteitsbudget aan de slag te gaan.

Een concrete mobiliteitsaanpak ontwikkelen, kan uw onderneming op diverse vlakken positief versterken.

 1.  Meer controle over mobiliteit geeft uw medewerkers een boost

Onderzoek van Mobimix.be en SD Worx toont aan dat een aanpak rond mobiliteit loont, zowel voor werknemer als werkgever. Zo verbetert de work-life balance bij werknemers (73%) en verhoogt het engagement bij medewerkers (43%).

  

Mobiliteitsbudget.png

 

2.  Een mobiliteitsaanpak straalt positief af op uw onderneming

Datzelfde onderzoek toont dat de inspanningen die uw onderneming doet op het vlak van mobiliteit bijdragen tot een aangename en moderne bedrijfscultuur (60%) en uw imago als aantrekkelijke werkgever versterken (58%).

 3.  Werknemers springen op de kar van het mobiliteitsbudget

Net zoals bij de werkgevers heeft ongeveer de helft van de werknemers interesse in een mobiliteitsbudget. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat het meest lijdt onder de fileproblematiek, staat 61% van de werknemers positief tegenover het mobiliteitsbudget (bij de werkgevers is dat 59%). In Vlaanderen en Wallonië is dit respectievelijk 46% en 58% van de werknemers (naast 44% en 46% van de werkgevers).

4.  Flexibel verlonen biedt nu al een sluitend kader voor een mobiliteitsbudget

Daarnet stipten we aan dat de toepasbaarheid voor alle werknemers en het budgetneutrale karakter essentiële succesfactoren zijn om het mobiliteitsbudget ingang te doen vinden. Vandaag kunt u via flexibel verlonen die behoeften al volledig juridisch waterdicht afdekken. Door bepaalde extralegale voordelen te flexibiliseren, krijgen alle medewerkers een budget waarmee ze volgens hun eigen behoeften keuzes kunnen maken. Zeker op het vlak van mobiliteit is dit een grote troef: door bijvoorbeeld over te stappen naar een kleinere bedrijfswagen, kan er budget vrijkomen voor een treinabonnement of een (elektrische) fiets.

 5.  Mobiliteit is ook onderdeel van wendbaar en werkbaar werk

Net zoals onder meer thuiswerk of flexibele uurroosters interessante mogelijkheden bieden voor werknemers én onderneming, is ook een ‘mix & match’-aanpak het meest aangewezen om in te spelen op de specifieke situatie van uw organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de beschikbaarheid van parkeerplaatsen, de bereikbaarheid met het openbaar vervoer of het al dan niet aanbieden van bedrijfswagens als salariswagens.

 

Mobiliteitsaanpak.png

 

Innovatief initiatief: maak van reistijd gewoon werktijd

Met het project ‘Office on Wheels’ (september 2016 – maart 2016) laten het VIM en de beroepsvereniging voor autobus- en autocarondernemers BAAV, samen met diverse partners, werknemers van en naar hun werk pendelen met een autocar, uitgerust als een kantoor op wielen. In een testfase legt de autocar zes maanden lang elke werkdag het traject Gent – Halle af. Vierentwintig zitplaatsen worden ingevuld via een reservatiesysteem waar een honderdtal werknemers van Colruyt Group gebruik van maken.

Bedoeling van het project is om te achterhalen of dit nieuwe transportmiddel een duurzaam alternatief kan bieden voor woon-werkverkeer. Minder filestress, een positieve invloed op de werk-privébalans en een bijna zes keer kleinere CO2-uitstoot zijn directe voordelen. Tijdens de kantooruren wordt de bus gebruikt als opleidingsruimte. Tegelijk wordt er bekeken hoe dit concept kan leiden tot nieuwe businessmodellen voor de autocarindustrie.

 

Maak vandaag al het verschil!

Mobiliteit is niet alleen een economische en maatschappelijke uitdaging van formaat, maar speelt ook een cruciale rol in de war for talent. Wacht niet om werk te maken van een mobiliteitsbudget en neem een voorsprong op de concurrentie door te starten met flexibel verlonen. Wilt u nagaan of uw organisatie er klaar voor is?

Doe de scan

Mobiliteit binnen een flexibel loonbeleid: onze aanpak Met het Flex Income Plan™ kunnen uw medewerkers hun loonpakket zelf samenstellen, inclusief een mobiliteitsbudget met duurzame oplossingen. Maak kennis met Flex Income Plan™ >
Trends in mobiliteit Met deze nieuwe pistes voor uw fleetmanagement en alternatieven voor de bedrijfswagen pakt u de mobiliteit van uw organisatie duurzaam aan. Download gratis uw e-book >