<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1637338983186602&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

'Eerste hulp bij #HIDG'

Met de artikels, tests, e-books, infographics, … die u hier vindt, zorgen we er samen voor dat u maximaal kan anticiperen op #HIDG-verhalen.

Kies uw thema

Aan de slag met 3 alternatieven voor ontslag

23 dec 2016, SD Worx

Een ontslag is een gevoelige en vaak ook dure zaak. Bovendien kan het plotse vertrek van een medewerker nefast zijn voor de werksfeer én verliest uw bedrijf er mogelijk heel wat interne kennis mee. Maar in sommige gevallen hoeft het zo ver niet te komen.


Medewerker ontslaan? Vergeet de outplacement-verplichting niet!

01 feb 2016, SD Worx

Bent u van plan om iemand te ontslaan? Dan zijn er heel wat zaken waar u rekening mee moet houden om het ontslag in goede banen te leiden. Bovendien brengt de invoering van het eenheidsstatuut een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee, zoals de outplacementverplichting.

Praktische vuistregels bij motivering van ontslag

01 feb 2016, SD Worx

Ontslaat u een werknemer met een contract van onbepaalde duur, dan kan hij u vragen de redenen voor het ontslag op papier te zetten. Dat is een gevolg van het eenheidsstatuut dat op 1 januari 2014 van kracht werd.

Zo bepaalt u de opzegtermijn na het eenheidsstatuut

01 feb 2016, SD Worx

Vanaf 1 januari 2014 worden de opzeggingstermijnen uniform geregeld voor arbeiders en bedienden. De formaliteiten voor ontslag zijn nog steeds dezelfde. Ook de regels rond schorsing en verlenging van de opzeggingstermijn zijn niet gewijzigd. De berekening van de opzegtermijn voor medewerkers die al vóór de invoering van het eenheidsstatuut waren tewerkgesteld, heeft wel wat voeten in de aarde.

Proefperiode afgeschaft: wat zijn de gevolgen?

01 feb 2016, SD Worx

Met de invoering van het eenheidsstatuut wordt de proefperiode afgeschaft. Er wordt wel een uitzondering voorzien voor tijdelijke arbeid en studentenarbeid. Wat is de impact ervan op de verschillende vormen van tewerkstelling? Een overzicht.