<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1637338983186602&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

De impact van de gezinssituatie op het nettoloon

29 nov 2016, SD Worx

Dat een gewijzigde gezinssituatie impact heeft op de loonberekening, hoeven we u niet meer te vertellen. Dat die wijziging ook een hoger nettoloon kan opleveren, spreekt soms minder voor zich. Veel medewerkers vragen zich dan ook af of ze er goed aan doen hun gezinssituatie te melden aan hun werkgever. Tijd voor een concreet voorbeeld dat alles op een rij zet.

  

De nieuwe situatie: getrouwd of wettelijk samenwonend

Stapt een medewerker in het huwelijksbootje? Of gaat hij of zij wettelijk samenwonen? Dan wordt de bedrijfsvoorheffing berekend op basis van de burgerlijke stand. Zo zijn er verschillende schalen van toepassing:

 • schaal I – alleenstaanden en gehuwde of wettelijk samenwonende tweeverdieners;
 • schaal II – gehuwde of wettelijk samenwonende eenverdieners.

 Impact nettoloon.png

 

De hamvraag: hoeveel verdient de partner?

Naast de burgerlijke stand speelt ook het maandloon van de wederhelft een rol. Heeft de partner van de belangrijkste kostwinner een laag beroepsinkomen (minder dan 216 euro netto per maand)? Dan wordt de bedrijfsvoorheffing volgens schaal I berekend, maar wel met 108 euro verminderd. Ook bij alleenstaanden gaat de voorheffing omlaag, maar slechts met 24 euro.

 

Het resultaat: een hoger nettoloon

Stel, Pieter-Jan Janssen is bediende, heeft een maandelijks brutoloon van 3.380 euro en is getrouwd met iemand met een laag beroepsinkomen. Zijn loonfiche ziet er als volgt:

 • Brutoloon: € 3.380
 • bijdrage sociale zekerheid: - € 441,77
 • = belastbaar inkomen: € 2.938,23
 • bedrijfsvoorheffing: - € 763,82 (€ 871,82 - € 108)
 • bijzondere bijdrage sociale zekerheid: - € 31,69
 • = nettoloon: € 2.142,72

Ter vergelijking: Paulien Peeters is alleenstaand en verdient bruto ook 3.380 euro. Haar nettoloon wordt als volgt berekend:

 • Brutoloon: € 3.380
 • bijdrage sociale zekerheid: - € 441,77
 • = belastbaar inkomen: € 2.938,23
 • bedrijfsvoorheffing: - € 847,82 (€ 871,82 - € 24)
 • bijzondere bijdrage sociale zekerheid: - € 31,69
 • = nettoloon: 2.058,72

Nettoloon gezinssituatie.png

De cijfers spreken voor zich. Dankzij de bedrijfsvoorheffingsvermindering voor de partner met een laag inkomen houdt zijn of haar wederhelft meer nettoloon over dan als alleenstaande. Naast collegiale traktaties op lekkers of bubbels, heeft de kersverse bruid, bruidegom of wettelijke partner er dus ook op financieel vlak alleen maar baat bij om de nieuwe gezinssituatie te melden op het werk.

 

Een loonbrief zonder geheimen

Naast het effect van de gezinssituatie op hun salaris krijgt u ongetwijfeld nog vragen van medewerkers over hun loonbrief. Deze handige checklist zet alle factoren op een rij die het nettoloon kunnen beïnvloeden.

Een correcte en marktconforme verloning? Wilt u er zeker van zijn dat uw medewerkers een correct salaris krijgen? Vraag ons om een onafhankelijk overzicht van het gangbare salarispakket voor één of meerdere functies. Onze aanpak voor een correcte verloning >
Kom alles te weten over marktconforme verloning. Tijdens een vrijblijvend gesprek zorgt SD Worx ervoor dat u voortaan weet hoe u uw medewerkers een eerlijk, marktconform loon biedt. Neem contact op >