<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1637338983186602&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Had ik dat geweten!

Download de checklist “Welke factoren kunnen het nettoloon doen schommelen?"

U krijgt ongetwijfeld wel eens vragen van medewerkers over verschillen op hun loonbriefje. Maar kunt u daar ook op antwoorden? Want behalve bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen zijn er nog tal van andere factoren die het nettoloon kunnen beïnvloeden. Zoals de decemberafrekening of de uitbetaling van de werkbonus.

Deze handige checklist:

  • biedt u een overzicht van de mogelijke oorzaken van licht afwijkende nettolonen
  • geeft aan welke netto-afwijkingen eenmalig of uitzonderlijk zijn, en welke verschillen regelmatig terugkeren
  • helpt u vragen van werknemers over hun loonbriefje helder te beantwoorden.
SDWorx_HIDG_checklist_welke_factoren_kunnen_het_nettoloon_doen_schommelen.jpg