<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1637338983186602&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Had ik dat geweten!

Download het e-book “De belangrijkste wijzigingen in de ontslagwetgeving”

Op 1 januari 2014 werd het eenheidsstatuut ingevoerd. En dat heeft een aantal wijzigingen met zich meegebracht. Met dit e-book bent u volledig op de hoogte en heeft u een praktische kijk op wat u kan, mag en moet doen bij een ontslag. Zo vermijdt u kostbare fouten!

U leest in dit e-book kort en krachtig alles over:

  • de afschaffing van de proefperiode
  • de nieuwe opzegtermijnen en de berekening van het ‘rugzakje’
  • de ontslagmotivering en de opbouw van een ontslagdossier
  • de outplacementverplichting
SDWorx_HIDG_ebook_de_belangrijkste_wijzigingen_in_de_ontslagwetgeving.jpg